Προβολη στο e-agorazo.gr

Δωρεάν Καταχώρηση

Κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να καταχωρηθεί δωρεάν στο e-agorazo.gr.

Χαρακτηριστικά δωρεάν καταχώρησης

  • Λογότυπο καταστήματος
  • Σύνδεσμος προς το κατάστημα (link)
  • Slogan
  • Μικρή περιγραφή
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Τρόποι παραγγελίας
  • Τρόποι πληρωμής

Διάρκεια καταχώρησης: Αορίστου χρόνου
Κόστος καταχώρησης: Δωρεάν

Προβολή με Banner

Προβάλλετε το κατάστημά σας στους χρήστες του e-agorazo με διαφημιστικά banner είτε στην αρχική σελίδα είτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει!

Banner στην αρχική σελίδα
Θέσεις: Κορυφή σελίδας, δεξιά στήλη
Κόστος: 20€ / μήνα

Banner σε κατηγορίες καταστημάτων (ανά 3 κατηγορίες)
Θέσεις: δεξιά στήλη
Κόστος: 15€ / μήνα

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%

Για επιπλέον τρόπους προβολής στο e-agorazo.gr παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.